Algemene voorwaarden

PCWIN hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken.

Alle leden van ICTWaarborg moeten, als zij zaken doen met een consument, de hieronder weergegeven voorwaarden hanteren.

In een enkel geval, bijvoorbeeld wanneer zij lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie of Stichting Webshop Keurmerk, kan het zijn
dat zij de voorwaarden van die organisaties hanteren. Dit is overigens alleen mogelijk bij een zogenaamde koop op
afstand (zie de toelichting bij artikel 10).

 

Algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd.

Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van
de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd).

Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.
De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden
verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de verkoper eisen:

 • aflevering van wat ontbreekt;
 • herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;

of

 • vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

Download hier onze volledige algemene voorwaarden


Aanvullende algemene voorwaarden (13)

13.1 Tarief

 • Het eerste uur wordt altijd volledig in rekening gebracht.
 • Tarieven zijn exclusief onderdelen en/of verbruiksmiddelen.

13.2 Annulering van afspraak
U kunt een afspraak annuleren, mits u dit ten minste 24 uur van tevoren doet. De annulering is kosteloos, behalve als er door ons al aantoonbaar kosten zijn gemaakt, bijvoorbeeld omdat er speciaal producten zijn besteld om de reparatie uit te kunnen voeren.

13.3 No cure, no pay
Als wij hebben laten weten het door u aangegeven probleem te kunnen oplossen, worden er geen kosten in rekening gebracht als ons dat niet lukt.

Er worden wel kosten in rekening gebracht als

 • wij vooraf hebben laten weten dat de kans bestaat dat we een bepaalde dienst niet succesvol kunnen verrichten, maar de opdrachtgever ons desondanks heeft verzocht dit toch te proberen
 • Of als u zelf besluit af te zien van de door ons aangeboden mogelijkheden of oplossingen.

13.4 Back-up van data
Onverwachte mankementen kunnen zich voordoen bij alle gebruiksvoorwerpen, of het nu gaat een om een auto, een wasmachine of een computer. Iedere computergebruiker moet erop bedacht zijn dat een mankement bij een computer het verlies van data (zoals tekst- en fotobestanden) kan betekenen. Daarom behoort het regelmatig maken van een back-up van databestanden tot de normale voorzorgsmaatregelen die iedere computergebruiker hoort te nemen. Op die manier kan schade zoveel mogelijk worden beperkt wanneer de computer het onverhoopt laat afweten.

Houd er altijd rekening mee dat de aard van een reparatie met zich kan meebrengen dat data verloren gaat, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is opnieuw te formatteren om de computer weer in orde te brengen. In een dergelijke situatie kan de reparateur niet worden verweten dat er data verloren is gegaan.

Wat onze klanten vinden

Bekijk meer reviews
Persoonlijke service
Snelle responsetijd
Flexibele beschikbaarheid
No cure = No pay
Ad van der Steurzoom 50 2662 JA Bergschenhoek Nederland (Bezoek op afspraak)
info@pcwin.nl 06-12138134 KVK: 27337754 BTW-id: NL001152532B77

Openingstijden

Maandag tm zaterdag: 9:00 21:00
Zondag : Gesloten

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact met ons op.